درباره ما

اگر می خواهید ایران را بهتر بشناسید و زیبایی های این مرز و بوم را با گوشت و پوست خود لمس کنید سایت نگین کویر در این رابطه به شما کمک خواهد کرد.

اگر مکانی را می شناسید که فکر میکنید برای کاربران جذاب است آن را به ما معرفی کنید تا به نام خودتان در سایت آن را بارگزاری کنیم.